ققـنـوس
[  ایـستـادن مقـابل سـوخـتن  ]
انجمن ققنوس، کانونی غیرانتفاعی و غیردولتی برای حمایت از بیماران و مجروحان حوادث سوختگی است. ماموریت ما، طراحی هویت و ارتباطاتی بود که بتواند با مخاطبان پیوند شفافی برقرار کند و پیام‌ها، نیازها و درخواست‌های انجمن را به درستی منتقل کند.
آمـار و اطلاعـات اولیـه
پس از اینکه موسسان، متخصصان و پزشکان انجمن با ما درباره‌ی آمار و اطلاعات سوختگی گفتگو کردند، میزان وخامت شرایط و سختی‌های پروژه برای ما روشن شد.
بیـنش مخـاطبـان
ما با بررسی دید درونی مردم نسبت به حوادث، به طور ویژه حوادث سوختگی، شروع کردیم. در طی این مسیر به سه نگاه و دلیل بنیادین دست پیدا کردیم.
رویکرد طراحـی برنـد
برای طراحی ساختار برند، از رویکردهای نوین طراحی سازمان‌های مردم نهاد استفاده کردیم.
نـام و شعـار برنـد
پس از آنکه متوجه شدیم که میزان امید به بازگشت افراد سوخته به زندگی عادی چقدر است، برای تقویت حس امید در آن‌ها و نیز مخاطبان، نام "ققنـوس" را برگزیدیم.
لوگو
ساختار دوار لوگو که بال‌های ققنوس و شعله‌های آتش را شکل داده است، نشانه‌ای از بازگشت به زندگیست.
هویـت بصری
برای خلق تمایز با سایر مراکزی که خدمات پزشکی و حمایتی ارایه می‌دهند و عموما از رنگ‌های آبی و قرمز برای این ویژگی‌ها استفاده می‌کنند و نیز برای القای حس امید و نوزایی زندگی، رنگ سبز بهاری را به عنوان رنگ اصلی برند ققنوس انتخاب کردیم.
قلـک ققـنـوس
طرح قلک ققنوس پیامی است برای مخاطبان مبنی بر اینکه "کمک کردن به ققنوس، تجربه‌ای زیبا برای شما خواهد بود".
دسـت‌سـاز و قـابـل بـازیـابـی
با همکاری "استودیو سرامیک زین دست"، قلک ققنوس به صورت سرامیکی ساخته شد تا دوست‌دار محیط زیست باشد و نیز نمادی باشد از "دوباره زنده شدن".
طراحـی ارتبـاطات دیـجیـتـال
وب سایت ققنوس برای ارایه‌ی خدمات و نیز ارایه‌ی محتوای برند به صورت یکپارچه طراحی شد.
کمپیـن‌هـا و تبلیـغـات
کمپین‌های مختلفی با اهداف و رویکردهای مختلف برای ققنوس طراحی شد تا بخش‌های مختلفی از مخاطبان را هدف قرار دهد.
سفیـران ققـنـوس
سفیران ققنوس که نیروهای اصلی برای به واقعیت تبدیل کردن اهداف و برنامه‌های انجمن هستند، کمک می‌کنند تا سطح آگاهی از برند در جامعه افزایش پیدا کرده و افراد بیشتری به ققنوس بپیوندند. دفترچه‌ی راهنمای سفیران برای راهنمایی آنان در جهت همراهی با انجمن طراحی شد.
کمپیـن یکم دی مـاه؛
روز ملـی-مردمـی پیـشگیـری از سـوختگـی
تاثیـر قلبـی
این پروژه یکی از دوست‌داشتنی‌ترین پروژه‌های ما بوده و هست.
شمـا هم به ققنـوس بپیوندیـد.
سالانه حدود 180 هزار نفر در ایران بر اثر حوادث سوختگی مجروح می‌شوند. ما با اعضای شجاع و پرتلاش انجمن ققنوس برای مبارزه با این حوادث و نیز کمک به افراد آسیب دیده همراهی می‌کنیم. به وب سایت انجمن ققنوس سر بزنید و به این جریان بپیوندید.
ابتدا که به عنوان بنیان‌گذار انجمنی برای حمایت از بیماران سوختگی شروع به کار کردم، تصور می‌کردم می‌دانم چه می‌خواهم و راه‌های رسیدن به هدف را می‌شناسم. تا قبل از آشنایی با گروه "تجربه"، به دیـزایـن به عنوان موضوعی لوکس و فانتزی نگاه می‌کردم. ولی پس از این آشنایی، تبیین خواسته‌ها و شفاف‌سازی راه‌های دستیابی به اهداف برای من تجربه‌ای فراموش نشدنی بود. بالیدن ققنوس، من، دوستانم و انجمن، با یاری تیم تجربه همچنان ادامه دارد. از این آشنایی و این تجربه بسیار خوشحالم. برای همراهان انجمن در استودیو تجربه آرزوی موفقیت می‌کنم.
دکتر محمـد جواد فـاطمـی   |   موسـس و رئیـس هیات مدیـره‌ی انجمن ققنـوس

: "کارکردن برای اعضای شجاع و سخت‌کوش انجمن ققنوس برای ما افتخار بزرگی بوده. شما را دوست داریم و در کنارتان خواهیم ماند..."
1
کارفرمای راضی
2
معرفی
7
بخش پروژه
x
مـاه