مـی‌توانیـد پیـام‌های خود را از طریـق WhatsApp برایمـان ارسـال کنیـد:

 

و یـا به آدرس زیـر ایـمیـل بفرستیـد:

 

در شبکه‌هـای اجتمـاعـی مـا را دنبـال کنیـد:


استـودیـوی مرکزی:

  تهران، منظریـه، خیـابـان قیـطریـه جنـوبـی، کوچه‌ی بیـگلرپـور شرقـی، پلاک 2، واحد 1

          صندوق پستـی: 1939943750

ما معتقدیم که کسب "دید" نسبت به زندگی، از طریق تعامل با انسان‌ها و تجربه کردن زندگی به دست می‌آید.
با ما گفتگو و تعاملی درباره‌ی زندگی، کار و دیـزایـن داشته باشید ...