مـا تغییـر را طراحـی مـی‌کنیـم.
ما طراح (دیـزایـنر) هستیم؛ متخصص هویت‌سازی، استراتژیست، نویسنده و سازنده‌ی داستان،
تیمی خلاق، همکاری و همیاری کننده، همیشه کنجکاو و شیفته‌ی کشف.

هیچ کدام از ما هنگامی که کودک بودیم، آرزو نکردیم که: "وقتی بزرگ شدم می‌خوام طراح هویت و متخصص برندسازی بشم!".
ما مسیر خود برای رسیدن به این تخصص را پیدا کرده و با ترکیب بسیاری از تخصص‌ها، دانش‌ها و دیدهایی که از طریق کار سخت به دست آورده‌ایم، توسعه داده و شخصی‌اش کرده‌ایم.

استـودیـو تجـربه، تیـمی اسـت متشکل از طراحـان متخصـص در
تـوسعه‌ی کسب و کـار از طریـق دیـزایـن.

اعضای این استودیو با علاقه‌ای قلبی و درونی برای شناخت و درک انسان‌ها، هویت و تکنولوژی، تلاش می‌کنند تا طرح‌هایی نوآورانه برای محصولات و برندها ارایه کنند. طرح‌هایی که الهام‌بخش و یاری‌دهنده‌ی انسان‌ها برای زندگی بهتر است؛ برای گذر از مرزهای آشنا و شگفت‌زده شدن.
ما شرایط موجود را به چالش می‌کشیم و تغییرات را سرعت می‌دهیم. ما درباره‌ی برندها و محصولات‌شان، دیالوگ خلق می‌کنیم.

مـا چرا دیـزایـن مـی‌کنیـم؟

از نظر ما، دیـزایـن، روند افزودن معنا و ارزش بیشتر به زندگی از راه آفرینش یا ارتقای محصولات، خدمات، محیط‌ها و سیستم‌هاست. روندی كه هماهنگ با تن و روان انسان و نیز دوست‌دار محیط زندگی انسان‌ها و محیط زیست طبیعی است. فرآیندی که تجربه‌هایی هماهنگ و متناسب با ویژگی‌های فیزیکی، ذهنی، اجتماعی و فرهنگی انسان‌ها خلق می‌کند. 

 

مـا چگـونه دیـزایـن مـی‌کنیـم؟

ما روی مرز نهایی اتفاقات و دستاوردهای اجتماع حرکت می‌کنیم. ما تجربه می‌کنیم؛ راه‌های نو را می‌آزماییم، و از نقاط امن فرار می‌کنیم. فرآیند کلی دیـزایـن ما به صورت زیر است:

 

1- پژوهش، کشف و خلق صورت مساله

ما خود را در موضوع و در فرهنگ و زمینه‌ی طراحی شناور می‌کنیم. ما با ذهن و قلب‌مان گوش می‌دهیم. لایه‌های عمیق‌تر و زیرسطحی مساله را بررسی می‌کنیم. المان‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را برای یافتن دیدهای عمیق، کنکاش می‌کنیم. ما تجربه‌ی برند، دریافت ذهنی مخاطبان و فرصت‌های رشد را ارزیابی می‌کنیم تا بتوانیم راه‌حل‌هایی برای ایجاد ارزش و تمایز خلق کنیم. ما هر چیزی را به چالش می‌کشیم.

 

2- ایده‌پردازی برای کشف فرصت‌های نو و یافتن راه‌حل‌های ممکن و ناممکن

ما برای یافتن مسیرهای جدید در جهت خلق داستان‌هایی بکر و اصیل، ایده‌پردازی می‌کنیم. برای مسایل، راه حل پیدا می‌کنیم. برای خلق یک روح و بدن همگن و منسجم و منحصر به فرد برای برندها، نوآوری می‌کنیم.

 

3- طراحی تجربه‌ی برند و نحوه‌ی ارایه‌ی برند

ما تک تک نقاط تماس را برای الهام بخشیدن و به حرکت درآوردن مخاطبان طراحی می‌کنیم. از طریق طراحی یک هویت بصری و حسی منسجم و هم‌صدا، دلایلی حسی ،عاطفی، درونی و اصیل برای مخاطبان خلق می‌کنیم تا بتوانند تجربه و محصولات برند را وارد زندگی شخصی خود کنند.

 

4- خلق سینرژی کسب و کار

ما از طریق افزودن و سنتز نیروهای محرک پیرامون برند، ظرفیت‌هایی را خلق می‌کنیم تا مخاطبان شما به "برندبان" و "سفیران برند" تبدیل شوند. ما کمپین‌هایی که بتوانند درونیات و قلب انسان‌ها را لمس کند طراحی می‌کنیم تا دلیلی برای گفتگوی میان انسان‌ها و کمک گرفتن از آن‌ها برای شنیده شدن داستان برند شما باشد. ما توجه مخاطبان را به اصالت داستان برند شما جلب می‌کنیم به گونه‌ای که به عاملی برای حرکت و تغییر سبک زندگی آن‌ها تبدیل شود.

 

5- طراحی "در کنار هم ماندن":

ما با همه‌ی وجود درک می‌کنیم که شروع و خلق یک کسب و کار و تبدیل شدن به برندی قابل اعتماد چقدر تحمل و شجاعت می‌طلبد. و این دلیلی است برای ما که به همکاری بلند مدت فکر کنیم و در مسیر رشد در کنار شما باشیم. ما برای موج‌های گذرا طراحی نمی‌کنیم. ما کسب و کارمان را برای همراهی در مسیر روزهای آینده و گذر از پیچ و خم‌های مبهم، شکل داده‌ایم.

مخـاطبـان استـودیـو تجربه چه کسـانـی هستنـد؟
تغییردهندگان
مرزهای زندگی
کسب و کارهای
نوپا
مدیران برندها و
کسب و کارها
کارآفرینان و
رهبران
و البته محبوب‌ترین کارفرماهای ما آن‌هایی هستند که وقتی به سراغ تیم ما می‌آیند، صورت خودشان را در دنیای کسب و کار با سیلی سرخ نگه داشته‌اند؛ سپس هنگامی که ما برای آن‌ها طراحی می‌کنیم، دیگر لازم نیست که این کار را انجام دهند :)

ارزش‌هـای مـا

ارزش‌های بنیادین ما، ذات و روش دیـزایـن ما را شکل می‌دهند. ما به خلق تاثیر و تغییر واقعی و با ارزش ایمان داریم.

- خلق معنـا

آیا ما معنایی به چیزی
اضافه می‌کنیم؟

- خلـق ارزش

آیا ما ارزشی واقعی برای زندگی مخاطبان
خلق می‌کنیم؟

- علاقه و اشتیـاق

آیا از آن لذت می‌بریم؟
آیا قلب ما را به حرکت می‌اندازد؟

- دیـد و بیـنش

آیا دید ما بر پایه‌ی دانش و درک واقعی
نسبت به موضوع به دست آمده است؟

- دیـزایـن

فقط ظاهر مهم نیست. بلکه کارکرد و تجربه‌ی نهایی و همه جانبه‌ی طرح هم اهمیت دارد.
جزییات بسیار مهم‌اند.

- انسـان

آیا طرح ما انسانی و انسان-محور است؟
کمک به انسان‌ها برای داشتن زندگی بهتر، اصیل‌ترین و اصلی‌ترین ماموریت ماست.

- کیفیـت

ما عاشق کارمان هستیم. مهمترین ابزار ما برای توسعه‌ی بازار دیـزایـن، کیفیت و توصیه‌پذیری طرح‌هایمان است. اگر یک طرح، کیفیت سطح بالایی نداشته باشد، از استودیوی ما خارج نمی‌‌شود. ما خود را بابت کیفیت به چالش می‌کشیم.

- اصـالت کسب و کـار

ما طرفدار و حامی کار صادقانه و با اصالت هستیم؛ نه پروژه‌هایی که از ما انتظار دارند تا به مخاطبان وعده‌های نادرست بدهیم. ما با برندهایی که ارزشی واقعی را با کسب و کاری واقعی و صادقانه ارایه می‌دهند کار می‌کنیم.

چرا "رویکرد اصیـل و نـاب" ؟
طراحی در استودیو تجربه فقط برای خلق زیبایی و فرم نیست. صرفا زیبا خلق کردن کافی نیست. دیـزایـن باید روح داشته باشد. باید فراتر از ظواهر گام بردارد. ما تلاش می‌کنیم تا با یافتن ریشه‌های واقعی مسایل طراحی، رویکردی اصیل و عمیق در مواجهه با آن‌ها داشته باشیم. درک حقیقت مسایل، بنیان خلق نتایج موثر در استودیو تجربه است.


مرزهـای کـاری مـا

- طراحـی حرفـه‌ای
برای کارفرمای حرفه‌ایست.

ما از کارفرمایان‌مان انتظار داریم که به ما کمک کنند روی دیـزایـن متمرکز باشیم؛ نه روی نگرانی‌های مالی.

- قیـمت بر مبنـای
"ارزش" دیـزایـن

هزینه‌های ما همیشه با شما در ابتدای پروژه توافق خواهد شد و در طی پروژه به آن تغییری نخواهیم داد. برای هر کار کوچکی، فاکتور صادر نمی‌کنیم.

- شمـا مستقیـم بـا مـا کـار مـی‌کنیـد.

ما هیچ پروژه‌ای را برون‌سپاری نمی‌کنیم. کار ما واسطه‌گری نیست. هر چیزی که ما برای شما طراحی می‌کنیم، اصالتن و از پایه، در استودیوی ما طراحی می‌شود.

- مسئـولیـت و آگـاهـی اجتمـاعـی

ما با شرکت‌های دخانیات، تولیدکنندگان محصولات غیر مجاز و شرکت‌های بازاریابی هرمی همکاری نمی‌کنیم. ما با برندهایی که بتوانیم به آن‌ها ایمان داشته باشیم همکاری می‌کنیم.

و فراتر از همه چیز، ما کاری را که می‌کنیم دوست داریم. زندگی ماست. ما ارزش‌هایمان را در آن پیدا می‌کنیم و با دیگران به اشتراک می‌گذاریم. ما از مرزهای اخلاقی و انسانی کارمان محافظت می‌کنیم.
ما کارفرمایان‌مان را به سمت تصمیمات جسورانه سوق می‌دهیم.
و ... ما مادر زمین را دوست داریم.
احسـاس و ذهنیـت مـا برای شمـا کنجکـاوی برانگیـز اسـت؟
 
بـا مـا گپ بزنیـد ...