چـاپـاتـی
[ طراحی برند محصولاتِ بر پایه‌ی کنجد ]
چـاپـاتی خوراکی‌هایی بر پایه‌ی کنجد ارائه می‌کند. خوراکی‌هایی برای یک روز غَنـی!
ماموریت دیزاین
چاپاتی از ما خواست تا هویت برند و بسته‌بندی محصولاتشان را به نحوی طراحی کنیم که محصولات برپایه‌ی کنجد آن‌ها که در حیطه‌ی خوراک‌های سنتی به حساب می‌آیند، برای میز صبحانه‌ی امروزین متناسب شود.
طرح ظروف
با همکاری استودیو ایکاس، ظروف فیزیکی در سایز‌ها و تناسبات متفاوت، به صورت یک خانواده‌ی همگن طراحی شد.
طراحی گرافیک
یک خانواده‌ی گرافیکی همگن، محصولات گوناگون چاپاتی را به هم پیوند می‌دهد.
11
کارفرمای راضی
-
معرفی
4
بخش پروژه
4
مـاه