قاصدک
[ کمپیـن آگـاهـی از علائم سکته‌ی مغزی ]
کمپیـن ملـی قاصدک تلاشـی‌سـت در راستـای آشنـایـی مردم بـا نشـانه‌هـای سکته‌ی مغزی.
تعریـف مساله
وقتی صـورت، دسـت یا کلام شخصی دچار اختلال می‌شود می‌تواند نشانه‌ای از سکته‌ی مغزی باشد و وقت آن است که سریع با اورژانس تماس بگیریم. تیم کارفرما از ما خواست تا برای به یاد ماندن این علائم سکته‌ی مغزی یک واژه‌ی به یاد ماندنی پیشنهاد دهیم.
کلیدواژه و نشان ویژه‌ی کمپین
ما از واژه‌ی قاصدک استفاده کردیم با این ترکیب:
"قطعا با اورژانس تماس بگیرید اگر صورت، دست و یا کلام یک نفر دچار اختلال شد".
طراحی روش
برای به یادماندنی‌تر شدن قاصدک سناریویی فیزیکی با نام تست قاصدک طراحی کردیم.
طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی کمپین
در طی طرح‌ریزی یک کمپین 360 درجه، برای رساندن پیام‌های برند به گروه‌های مخاطب گوناگون و از طریق رسانه‌های مختلف برنامه‌ریزی کردیم.
استراتژی محتوا
در راستای خلق یک حضور پایدار در میان-مدت و بلند-مدت برای کمپین، استراتژی‌هایی برای تولید و نشر محتوا در قالب‌های گوناگون و برای مخاطبان مختلف طرح‌ریزی کردیم. بخش‌هایی از این تولیدات محتوایی را در ادامه‌ی این بخش می‌توانید ببینید.
1
کارفرمای راضی
-
معرفی
7
بخش پروژه
3
مـاه