الکتوران
طراحی حرکت برای صنعت و زندگی
الکتوران، تولیدکننده و ارائه کننده‌ی درایو موتورهای الکتریکی در سطح بازارهای جهانی‌ست.
الکتوران؛ مغز متفکر پشت حرکت‌ها
تیم الکتوران نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای کنترل حرکات در تجهیزاتی مانند آسانسور، ماشین‌های برقی و صنایع تهویه را برای بازارهای جهانی طراحی و تولید می‌کند. استودیو تجربه ماموریت یافت تا هویتی هم‌پایه‌ی افکار، رویاها و توان‌مندی‌های الکتوران طراحی کند.
نام‌گذاری برند
از ترکیب دو واژه‌ی انگلیسی، نامی که کارکرد و ذهنیت برند را تداعی کند انتخاب شد.
طراحی لوگو و زیرساخت هویت بصری
ویژگی‌های برند و نیز ویژگی‌های ذره‌ی الکترون، مبنای طراحی هویت بصری قرار گرفت.
هویت بصری
طراحی دیجیتال
1
کارفرمای راضی
-
معرفی
3
بخش پروژه
5
مـاه