طراحـی هویـت حسـی و بصری برنـد
به مخاطبانتان کمک کنید که پیش از استفاده از محصولات و خدمات‌تان، شما را ببینند، حس کنند و بفهمند.
تعامل مخاطبان شما با برندتان، بسیار پیش‌تر از استفاده‌ی آن‌ها از محصولات و خدمات شما شروع می‌شود. حتی در مواردی که محصول یا خدمات شما مستقیما در معرض خرید یا استفاده‌ی کاربران است (مانند فروشگاه‌ها و وب سایت‌ها)، اولین برخوردها و تجربه‌ها معمولا بصری و حسی است. کاربران، فرم ظاهری، بسته‌بندی، نحوه‌ی ارایه و رابط کاربری محصول یا خدمت را پیش از خود محصول یا خدمت تجربه می‌کنند. پیام‌هایی را که شما از طریق هویت بصری و حسی خود می‌توانید منتقل کنید، یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده‌ی موقعیت‌گذاری شما در بازار و سطح انتظارات کاربر از برند شماست.
 
طراحی هویت یکپارچه بصری برای دیاری‌نو (پروژه ملی شهرهای دوستدار کودکی)

طراحی یک هویت بصری همگن و هم خانواده برای نقاط تماس گوناگون برند شما (مانند ارایه‌ها، بسته‌بندی، رابط‌های کاربری، محیط کاری و نمایشگاهی، نوشتارها و اطلاعات تصویری، چاپی و دیجیتالی و ...) می‌تواند -در طی زمان- به قابلیت ماندگاری بصری و حسی در ذهن کاربران کمک کند، در عین اینکه ارایه و معرفی محصولات و اطلاعات جدید را در آینده آسان‌تر می‌کند.

تیم طراحی باید بتواند فلسفه و سبک فکری و حسی یک برند را به المان‌های حسی (بصری، شنیداری، لمسی و ...) ترجمه کند.

ترجمه‌ی "نوع نگـاه" به "استـایل حضـور".

 
مـا "استـایل برنـد و حضـور" شمـا را طراحـی مـی‌کنیـم.
هویت حسی برند خود را از طریق خلق سینرژی
میان توانمندی‌های دیـزایـن و ذهنیت و روح برندتان توسعه دهید.
از مـا بپرسیـد "چطـور؟" ...