دیـاتـی
[ دهکده‌ی مزه‌ها ]
دیاتی منتخبی از خوشمزه‌های ایران و جهان را ارائه می‌کند.
ماموریت دیزاین
دیاتی تلاش می‌کند تا از طریق مزه‌های گوناگون و استایل غذایی نقاط مختلف ایران و جهان، دنیای ذهنی و حسی ما را وسیع‌تر کند. تیم دیاتی از ما خواست تا فضای بصری و ادبیات برندشان را به گونه‌ای طراحی کنیم که با وجود تفاوت و گوناگونی در خوراک‌هایشان، یک خانواده از محصولاتشان خلق شود؛ خانواده‌ای اهل همه جای دنیا.
دیاتی تاکنون خوشمزه‌ترین پروژه‌ی ما بوده :)
1
کارفرمای راضی
1
معرفی
2
بخش پروژه
3
مـاه