سرزمیـن هـوشـمنـد
سرزمین هوشمند، یک ارایه‌دهنده‌ی راهکارها و زیرساخت‌های کسب و کارهای فناوری اطلاعات است.
ماموریت دیـزایـن
"سرزمین هوشمند" از ما خواست تا با طراحی یک هویت تازه، فرآیند توسعه از حالت B2B به B2C را برای آنان تسهیل کنیم.
رویکرد بنیادین برند
ما فرآیندهای دیـزایـن را بر روی خلق هویتی انسانی‌تر و نزدیک‌تر به زندگی مردم، متمرکز کردیم تا بتوانیم ارتباطی میان توانمندی‌های پیچیده و سطح بالای شرکت با زندگی مردم خلق کنیم.
شعار برند
شعار برند "سرزمین هوشمند" برگرفته از ریشه‌ی اصلی هویت برند است (درهم تنیدگی تکنولوژی با زندگی) و تلاش می‌کند تا حسی زنده و انسانی برای این کسب و کار خلق کند. واژه‌ی "کــد" اشاره به فضای دیجیتال و همزمان دلالتی نشانه‌شناسانه و ضمنی به "سبک زندگی" و "نوع نگاه" دارد. در مجموع، ترکیب کلمات، دلالتی دوگانه دارد به:
- "کارکردهای برند" (مبنی بر "تکنولوژی برای زندگی") و
- نوع خاصی از "سبک زندگی" (کـد).
هویت بصری
ایده‌های بصری گوناگونی برای یافتن المان‌های ارتباط تصویری ارایه شد تا بتوان ارتباط شفافی میان مخاطبان و کارکردها و احساس برند خلق کرد.
لوگو
ترکیبی از حرف فارسی "ـهـ" و S انگلیسی، ساختار اصلی لوگوی سرزمین هوشمند را تشکیل می‌دهد.
هویت حسی و بصری برند
عناصر گرافیکی و حسی سرزمین هوشمند احساسی از مدرن بودن و هوشمندی را ارایه می‌کنند.
تجربه‌ی دیجیتال
ترکیبی از محتوای قابل درک برای مخاطبان گوناگون به همراه معرفی خدمات پیشرفته‌ی فناوری اطلاعات در وب سایت، رویکرد و کارکرد سرزمین هوشمند را ارایه می‌دهد.
ادبیات برند و متون موثر
در نوشتار و ادبیات برند سرزمین هوشمند تلاش شده است تا دو بنیان اصلی تعریف هویت برند، یعنی "تکنولوژی پیشرفته / روش‌های پیشرفته" و "زندگی انسانی" در کنار یکدیگر ارایه شوند.
کتابچه‌ی هویت برند
برای کمک به تیم‌های داخلی یا آتی سرزمین هوشمند در جهت توسعه و برنامه‌ریزی فعالیت‌های برند، تمامی اجزای تشکیل‌دهنده‌ی هویت به همراه ابزارها و شیوه‌ها، در دفترچه‌ی راهنمای برند ارایه شدند.
معرفی برند
سرزمین هوشمند به همراهی با زندگی ادامه می‌دهد ...
80%
کارفرمای راضی
1
معرفی
5
بخش پروژه
6
مـاه