نـاب
مجموعه‌ی "نـاب" طرح‌هایی خالص و شفاف هستند که رویکردی اصیل به فرم و کارکرد دارند.
این مجموعه توسط استودیو "تجربه" در حال توسعه است ...
زنده و روشن
چراغ "ناب" حضوری ساده و روشن دارد. زمانی که حضور فردی دوست داشتنی در کنار شما شب زیبایی را برای‌تان خلق می‌کند، چراغ "ناب"، روشنایی "به اندازه‌ای" را برایتان فراهم می‌کند.
در جستجوی خلوص و ناب بودن
با جستجوی فرمی از طریق ابزارهای گوناگون نمونه‌سازی، چراغ ناب به فرمی خالص و شفاف رسیده است.
بسته‌بندی
بسته‌بندی ساده و دوستدار محیط زیست چراغ، بخشی از ابراز و فلسفه‌ی محصولات "ناب" است.
1
استودیوی راضی
1
ساخته‌ی قلب
2
بخش پروژه
4
مـاه